Zgodovina kamnoloma

Intezivnost pri prizadevanju izkoriščanja mineralnih surovin se je povečala po potresu v Ljubljani leta 1895 saj so želeli iz okolice Vrhnike voziti v Ljubljano gradbeni material za obnovo porušenega mesta. V ta čas sodijo tudi pričetki izkoriščanja v sedanjem kamnolomu Verd.


Na osnovi koncesijske (dopustilne) listine z dne 26. maja 1897 (zakon št. 13) se je na Dunaju konstituirala delniška družba Ljubljana - Vrhnika (Localbahn Laibach - Oberlaibach), v okviru katere se je pričelo z izkoriščanjem apnenca v kamnolomu Verd. Delniško družbo je vodil upravni svet. Določeno je bilo, da se sedež družbe preseli iz Dunaja v Ljubljano šele tedaj, ko bosta proga in kamnolom pet zaporednih let poslovala s takim uspehom, da ne bo potrebna državna pomoč.

 

Po prvi svetovni vojni je večino delnic delniške družbe odkupil ljubljanski industrialec Rado Hribar. Na osnovi zakona o nacionalizaciji  in z odlokom predsedstva vlade LRS leta 1945 je bila delniška družba nacionalizirana in je prešla v občeljudsko lastnino.

 

Upravljanje nad progami in kamnolomom je prešlo v Slovenske Železnice.

 

V kamnolomu so po drugi svetovni vojni postavili separacijo za pridobivanje kamenih agregatov, katero so tekom let posodabljali.

 

 • 1895 do leta 1947 - ročno pridobivanje kamnine, zato ime tolčenec
 • 1947 - povečanje obrata v kamnolomu Verd - postavitev novega drobilca
 • 1961 - posodobitev kamnoloma Verd - postavitev drobilca - V8 - ŠKODA zmogljivost 105  m3/h
 • 1971 - posodobitev separacije silosi
 • 1977 - posodobitev separacije betonskih agregatov zmogljivosti  Q = 30 m3/h
 • 1991 - I faza rekonstrukcije kamnoloma - primarni udarni drobilec zmogljivosti 320 m3/h
 • 1998 - ustanovitev Družbe kamnolom Verd doo. Družbeniki so bili: SŽ-ŽGP Ljubljana d.d., SCT d.d., Cestno Podjetje Ljubljana d.d., Gradis GP Ljubljana d.d. in Gradbeno podjetje Grosuplje d.d.
 • 2005 - izstop družbenika Gradis GP Ljublajna d.d.
 • 2006 + izstop družbenika Gradbeno podjetje Grosuplje d.d.
 • posodobitev se je izvedla v letih 1999 - 2001. II faza rekonstrukcije kamnoloma
 • *-linija za premeljavo - BL 6 in ČG 1500
 • *-linija za proizvodnjo pranih betonskih frakcij
 • *-linija za proizvodnjo asfaltnih frakcij
 • *-linija za transport premeljavo in naklad vagonov
 • *-linija za reciklažo, čiščenje tehnološke vode
 • 2014 - rekonstrukcija pralne linije – pranje betonskih in asfaltnih frakcij ter jalovine
 • 2015 – uvedba mobilne primarne/sekundarne tehnološke predelave - bogatenje s primarnim drobljenjem
 • 2015 – linija za pranje tolčenca
 • 2020 – rekonstrukcija primarnega drobljenja

 

Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med brskanjem. Preberi več V redu